top of page
Lila (Sanskrit: लीला līlā)

Lila (Sanskrit: लीला līlā)

Year:

2024

80 x 90 cm - Acrylics on canvas

ENG:

Lila (Sanskrit: लीला līlā) instantly fills me with ease and joy. It embodies effortlessness and freedom. Working on this felt like playing. Here's why:


Lila translates loosely to "divine play." The concept of lila suggests that creation springs from the playful nature of the divine, rather than serving any particular purpose. Since the divine is perfect and has no needs to fulfill, creation is driven by freedom, not necessity.


NL:

Lila (Sanskriet: लीला līlā) geeft meteen een gevoel van gemak en vreugde. Moeiteloos en vrij. Dit schilderij presenteert de speelsheid van het leven. 


Lila betekent vrij vertaald "Goddelijk spel." Het idee achter Lila is dat de schepping voortkomt uit de speelse aard van het goddelijke, in plaats van een bepaald doel te dienen. Omdat het goddelijke perfect is en geen behoeften heeft, wordt de schepping gedreven door vrijheid, niet door noodzaak.

bottom of page