top of page
Holy Night

Holy Night

Year:

2023

60x60 cm - acrylics on canvas

NL:


Voor dit schilderij moest ik een tijdje nadenken over de titel, en ik ben er nog steeds niet helemaal definitief uit. Maar voor nu laat ik het zo. Dit werk heeft voor mij een bijna heilige uitstraling. Het roept een gevoel op dat alle andere gevoelens en gedachten overstijgt - een gevoel van liefde, warmte en verbondenheid. Dit schilderij straalt stilte uit, sereniteit, veiligheid en acceptatie. 


Een grote en kleine figuur treden naar voren in dit schilderij. Verbonden met elkaar, op de voorgrond van een donkere sterrenhemel. Een vader- en moederfiguur? Kind en ouder? Leraar en leerling?


Hun houding geeft aan dat ze ontspannen zijn. Het lijkt alsof ze samen iets bewonderen. Iets wat hen dierbaar is. Waar kijken ze naar?


Ruimte en tijd lijken er even niet meer toe te doen. Hun vorm wordt één, verbonden met de ruimte rondom. Er ontstaat ruimte voor een nieuwe gewaarwording, een allesomvattend gevoel van verbondenheid en liefde. Eeuwig en onbegrensd.


ENG:

For this painting, I had to ponder the title for a while, and I'm still not entirely sure. But for now, I can live with this one. This piece has an almost sacred aura for me. It evokes a sensation that transcends all other feelings and thoughts - a feeling of love, warmth, and unity. This painting exudes calmness, serenity, safety, and acceptance.


A large and small figure step forward in this painting. Connected to each other, against the backdrop of a dark starry sky. A father and mother figure? Child and parent? Teacher and student?


Their posture indicates that they are relaxed. It seems as though they are admiring something together. Something dear to them. What are they looking at? 


Space and time seem to cease to matter for a moment. Their forms become one, connected with the space around them. Space is created for a new sensation, an all-encompassing feeling of connection and love. Eternal and boundless.


Available

Incl. frame. (optional) 

bottom of page