top of page
Beyond the Veil

Beyond the Veil

Year:

80x90 cm - acrylics on canvas

ENG


What lies beyond the veil?   


The spiritual traditions of India commonly teach us that the world is Maya, usually translated as ‘illusion’, ‘ignorance', 'distraction’. Maya is the veil that covers our real nature. It is through (yogic) meditation that the individual moves beyond maya.   


To me the mind acts as the main source of Maya. Constanty analysing, thinking, judging, fearing, rushing.. No wonder this state is often referred to as the 'Monkey Mind'.  


Meditation and yoga, aswell as painting, help me see beyond the veil.  NL


Wat ligt er achter de sluier?


In de spirituele tradities van India wordt vaak gezegd dat de wereld Maya is, wat kan worden vertaald als 'illusie', 'onwetendheid' of 'afleiding'. Maya is de sluier die onze ware aard verhult. Door meditatie kan je achter deze sluier kijken.


Voor mij is onze 'mind' de belangrijkste bron van Maya. Altijd maar analyseren, denken, oordelen, vrezen, haasten... Geen wonder dat hij vaak de 'Monkey Mind' genoemd wordt.


Meditatie en yoga, maar ook schilderen, helpen me om verder te kijken dan de sluier.  


Available/beschikbaar

bottom of page