top of page
Holding on to hope

Holding on to hope

Year:

2022

Acrylics on canvas - 90x90 cm

Ik wou dat ik deze wereld veilig en vredig kon maken. Maar dat kan ik niet. Ik kan het alleen op mijn manier doen. Door een boodschap van hoop en licht te verspreiden. Door tegen haat, polarisatie, racisme, oorlog en geweld van welke aard dan ook en door wie dan ook, te staan. In dit werk heb ik veel gedachten, gevoelens en emoties verwerkt. Een verlangen om te spreken, te voelen en te vertellen.


Dit schilderij is niet bedoeld om mooi te zijn. Integendeel, het toont ons een lelijke waarheid - oorlog. Een explosie van te veel dingen om mee om te gaan.


In een wereld waar alles lijkt te ontvlammen, zijn de open handen, linksonder in het schilderij, een symbool van hoop. Een lotusbloem die bloeit, een symbool van zuiverheid, verlichting, zelfregeneratie en wedergeboorte.


Veel ogen, over de hele wereld, kijken neer op het spektakel, als een weerzinwekkende show, op live televisie. Ondertussen lijden mensen, verliezen ze hun leven, hun huizen en hun dierbaren. Zoals te zien is rechtsonder, waar een huis in vlammen opgaat.


Schrijf, lees en spreek je uit - dat is wat de boeken en koffiekopjes ons vertellen. En houd vast aan hoop en vriendelijkheid, ook al lijkt het alsof de hoop door je vingers heen glipt. Dat is wat waar hand in het midden van het schilderij voor staat.


________


I wish I could make this world a safe and peaceful place. But I can't. I can only do it my way. By spreading a message of hope and light. By standing against hate, polarisation, racism, war and violence of any kind, by anyone. In this work I have processed many thoughts, feelings and emotions. A desire to speak, feel and tell.

This painting is not meant to be pretty. On the contrary, it shows us an ugly truth - war. An explosion of too many things to handle.

In a place where everything seems to go up in flames, the open hands, in the bottom left corner of the painting, are a symbol of hope. A lotus flower blossoming, a symbol of purity, enlightenment, self-regeneration and rebirth.

Many eyes, all over the world are looking down on the spectacle, like a sickening show, on broadcast - live - tv. While in the meantime, people are suffering, losing their lives, homes and loved ones. As portrayed on the bottom right, where a house is going up in flames.

Read about it, talk about it, speak up - is what the books and coffee cups are saying. And hold on to hope and kindness, even though it feels like faith is slipping through your fingers, is what the hand in the middle of the painting is telling us to do.

Available.

bottom of page